Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre ger dig en yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik. Fördjupa din kunskap inom gerontologi och få specialiserad kunskap om äldres livsvillkor i samhället. Få specialiserade kunskaper och kompetens kring hur IT kan användas som stöd i avancerad omvårdnad av de mest sjuka äldre samt som kvalitetsverktyg och mycket mer.

Syfte med kursen

Kursens syftar till att ge den studerande god kunskap om kliniska bedömningar och färdighet att uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre utifrån personcentrerad vård.

Kursens mål

Målet med kursen är att de studerande ska ha specialiserad kunskap om, färdigheter och kompetens för att kunna uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta lämpliga åtgärder både självständigt och tillsammans med vårdande team. De studerande ska ges djupa kunskaper om och övning i att använda riskbedömningar och arbeta preventivt för att förebygga de särskilda risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför utifrån personcentrerad vård. Kursen ska ge de studerande fördjupad kunskap, färdigheter och kompetenser att arbeta efter nationella kvalitetsregister avseende kliniska bedömningar. De studerande får också specialiserad kunskap om bedömningsinstrumentet MEWS, i kursen ingår praktiska övningsmoment och de studerande får färdighet att använda verktyget för kliniska bedömningar. Efter genomgången kurs ska de studerande, utifrån sin yrkesroll, utveckla sina färdigheter och kompetenser att planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning självständigt och i team.

Kursen ger kunskaper i:
 • Preventivt arbete.
 • Nationella kvalitetsregister.
 • Rapportering, dokumentation och utvärdering utifrån gällande lagstiftning.
 • Bedömningsinstrumentet MEWS.
 • Förändringar av hälsotillstånd hos äldre.
 • Riskbedömningar.
 • Avancerad medicinsk omvårdnad av äldre och personcentrerad vård i praktiskt omvårdnadsarbete.
 • Arbeta i team utifrån personcentrerad vård.
Kursen ger färdigheter att:
 • Uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta åtgärder.
 • Göra riskbedömningar och arbeta preventivt i syfte att förebygga de risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför.
 • Arbeta med bedömningsinstrumentet MEWS.
 • Följa de rutiner och lagar som finns gällande nationella kvalitetsregister.
 • Arbeta evidensbaserat självständigt och i team.
Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Reflektera och analysera över arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv samt kommunicera dessa.
 • Planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning och etiska principer i syfte att utveckla och leda arbetet framåt.

Kursen bygger delvis vidare på de kunskaper som man fått i kursen Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete. Det är en förutsättning att denna kurs är avklarad för att tillgodogöra sig kunskaperna i detta kursblock.

Snabba fakta

UTBILDNINGSTYP YH kurs

YH-POÄNG 30

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

KURSEN INGÅR I YH-UTBILDNINGEN Specialistundersköterska Multisjuka äldre

ANSÖKAN Går ej att ansöka utanför Specialistundersköterska

Läs mer om Specialistundersköterska

Se även...

Företagsutbildningarna Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1-2. Bokningsbara utbildningar för 3395:- styck. Se aktuella datum genom att klicka här.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Yrkeshögskolekursen är kostnadsfri.

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker till en YH-utbildning. En steg för steg guide.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se