×
 

Gerontologi och åldrandets livsvillkor

Syfte med kursen

Kursen syftar till att ge den studerande god kunskap och förståelse för dels
hur samhället har organiserat stöd, vård och omsorg om äldre samt
förståelse för äldres livsvillkor och hur man i rollen som
specialistundersköterska kan bidra till god hälsa för äldre.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få en orientering i teorier inom gerontologi och specialiserad kunskap om äldres livsvillkor i samhället och hur samhället har organiserat stöd, vård och omsorg om äldre. Kursen ger
djup kunskap i innebörden av att ”få leva hela sitt liv”, funktionsbevarande omsorg och vardagsrehabilitering samt färdigheter att tillämpa kunskapen i det dagliga arbetet. Den studerande får också specialiserad kunskap i salutogent förhållningssätt och åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt krishantering och färdigheter och kompetenser att tillämpa dessa kunskaper i praktiken utifrån individens förutsättningar. Den studerande fårfärdigheter och kompetenser att utveckla och fördjupa sin förmåga att identifiera gerontologiska förändringar som påverkar den äldres hälsa och livsvillkor samt uppmärksamma äldres specifika behov.

Kursen ger kunskaper om:

 • Äldres villkor i samhället
 • Hur samhället har organiserat stöd, vård och omsorgs om äldre
 • Salugent förhållningssätt
 • Gerontologiska teorier
 • Att leva med en obotlig sjukdom eller i livets slutskede ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv

Kursen ger kunskaper i:

 • Krishantering och dess olika faser
 • Funktionsbevarande individanpassad omsorg och vardagsrehabilitering

Kursen ger färdigheter att:

 • Kunna möta både anhöriga och vårdtagare i olika faser av kriser
 • Använda ett salugent förhållningssätt i det praktiska arbetet
 • Skapa förutsättningar för funktionsbevarande stöd, vård och vardagsrehabilitering
 • Uppmärksamma gerontologiska förändringar som påverkar äldres hälsa
  och livsvillkor

Efter kursen får den studerande kompetenser att:

 • Analysera de sociala, psykologiska och fysiska förändringar som sker i det naturliga åldrandet och utifrån individens förutsättningar skapa så god livskvalitet som möjligt
 • Identifiera, planera och bedöma vårdstrategier utifrån ett salugent förhållningssätt med individfokus
 • Leda samtal med vårdtagare och anhöriga som befinner sig i en kris

Snabba fakta

Ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger kunskap om bl.a. om äldres livsvillkor i samhället samt hur man i sin yrkesroll kan bidra till god hälsa för äldre.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Kontakta oss