×
 

Funktionsnedsättningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i
vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och
kommunikation, begränsande upprepade beteenden,
koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll
och inlärningssvårigheter.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  • Specialiserade kunskaper i intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag
  • Specialiserade kunskaper om kommunikationssvårigheter i samband med funktionsnedsättningar
  • Specialiserade kunskaper om funktionsnedsättningar i kombination med missbruk och
  • Färdigheter i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt samt på den enskildes villkor och med hänsyn till den enskildes integritet

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss