Funktionsnedsättningar

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  • Specialiserade kunskaper i intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag
  • Specialiserade kunskaper om kommunikationssvårigheter i samband med funktionsnedsättningar
  • Specialiserade kunskaper om funktionsnedsättningar i kombination med missbruk och
  • Färdigheter i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt samt på den enskildes villkor och med hänsyn till den enskildes integritet

Stödpedagog 200 YHP

YH-utbildning Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Utbildningen bedrivs på halvfart och på distans (schemalagd nätbaserad undervisning 1-2 gånger/vecka) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen.

Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Kursen ger specialiserade kunskaper om bl.a. intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag.

TYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

KURSEN INGÅR I YH-UTBILDNINGEN Stödpedagog

ANSÖKAN Går ej att ansöka utanför Stödpedagogsprogrammet

Söksymbol

Hitta ditt YH-program

Här kan du hitta alla våra program inom yrkeshögskolan. Chatta med oss på hemsidan om du har några frågor.