×
 

Examensarbete - Stödpedagog

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med
anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation,
välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och
arbetssätt.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  • Kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete,
  • Fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll
  • Färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget
  • Färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska i skrift och tal
  • Kompetenser för att sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt
  • Kompetens för att bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet och
  • Kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper
  • Färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet

Examensarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i YH-utbildningen Stödpedagog.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss