Examensarbete - Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Syfte med kursen

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla sin förmåga i att söka,
inhämta, värdera och sammanställa information med ett källkritiskt- och
vetenskapligt förhållningssätt. Den studerande skall utveckla sin förmåga
att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om rapportskrivning och metodiskt sammanställning av material. Den studerande utvecklar sin färdighet och kompetens att söka, inhämta, bearbeta, värdera och sammanställa information utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter samt att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt. Kursen förbereder den studerande i ett vetenskapligt arbetssätt inför kommande utvecklingsarbeten inom utbildningens område och leder vidare till professionell utveckling inom arbetsrollen. Den studerande ska ha färdighet att presentera ett vetenskapligt uppställt arbete, samt kommunicera ett abstract av rapporten på engelska muntligt och skriftligt. Kursen är uppdelad i två block, först lp (1 v) på skolan med kunskap i rapportskrivning och vetenskapliga metoder.

Examensarbetet görs parallellt med LIA:an där den studerande har ett specifikt ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med skolförlagd verksamhet.

Kursen ger kunskaper om:

  • Källkritik
  • Teoretiska omvårdnadskunskaper

Kursen ger kunskaper i:

  • Rapportskrivning
  • Metodisk sammanställning av information

Kursen ger färdigheter att:

  • Inhämta information med hänsyn tagen till sociala, etiska, och vetenskapliga aspekter
  • Sammanställa en rapport på ett vetenskapligt och korrekt sätt
  • Applicera evidensbaserat praktiskt arbete utifrån teoretiska modeller och sätta dem i ett sammanhang
  • Planera, genomföra, utvärdera rapporten samt redovisa resultatet

Efter kursen får den studerande kompetenser att:

  • Kritiskt granska och analysera teorier inom utbildnigens område
  • Ha utvecklat ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet om att lära mer och utvecklas i sin yrkesroll med ett stort inslag av reflektion, analys och utvärdering

UTBILDNINGSTYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 20

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Yrkeshögskolekursen är kostnadsfri.

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker till en YH-utbildning. En steg för steg guide.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

Har du mer specifika frågor om våra YH-utbildningar, såsom ansökan via reell kompetens, kan du kontakta KUI Yrkeshögskola.

Telefontider

Måndag-fredag kl. 9-12 och kl. 13-15

 

Chatta med Central kundtjänst

Har du generella frågor om våra YH-utbildningar, såsom ansökningsperioder, behörighet eller utbildningsinnehåll kan du chatta direkt med vår centrala kundtjänst.

Chattens öppettider

Måndag-torsdag kl. 9-12 och kl. 13-16. Fredagar kl. 9-12.