×
 

Examensarbete - Specialistbarnskötare

Syfte med kursen

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla sin förmåga i att söka,
inhämta, värdera och sammanställa information med ett källkritiskt- och
vetenskapligt förhållningssätt. Den studerande skall utveckla sin förmåga
att analysera, diskutera, dra relevanta slutsatser och redovisa resultat på
ett systematiskt sätt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap om
rapportskrivning och metodiskt sammanställning av material samt
fördjupande kunskaper inom sin valda specialisering/inriktning. Den
studerande får färdighet och kompetens att söka, inhämta, bearbeta,
värdera och sammanställa information utifrån relevanta sociala, etiska och
vetenskapliga aspekter samt att analysera, diskutera och redovisa resultat
på ett systematiskt sätt. Kursen förbereder den studerande i ett
vetenskapligt arbetssätt inför kommande utvecklingsarbeten inom
förskoleområdet och leder till professionell utveckling inom arbetsrollen.
Den studerande ska ha färdighet att presentera ett vetenskapligt uppställt
arbete, samt kommunicera ett abstract av rapporten på engelska muntligt
och skriftligt.

Kursen är uppdelad i två block, först lp (1 v) på skolan med kunskap i
rapportskrivning, källkritik och vetenskapliga metoder. Examensarbetet
görs parallellt med LIA:an där den studerande har ett specifikt
ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga
uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med
skolförlagd verksamhet.

Examinationsarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Ansök

Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss