×
 

Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Syfte med kursen

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om och verktyg för att
arbeta med dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete samt att kritiskt
granska och analysera förskoleverksamhet.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserad kunskap om
metoder för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till nationella styrdokument
samt om metoder för utvärdering och dokumenthantering så som
rapportering och utredning. De studerande får kunskap och färdighet att
dokumentera och analysera utveckling både på verksamhetsnivå och på
individnivå med hänsyn tagen till lagstiftning. Den studerande får kunskap
om och förståelse för begrepp så som systematiskt kvalitetsarbete, resultat,
analys, dokumentation, forskning, beprövad erfarenhet samt
måluppfyllelse.

Efter avslutat kurs får den studerande får kompetens att självständigt
planera, dokumentera, utvärdera, analysera och följa upp kvalitetsarbete
både på verksamhetsnivå och individnivå utifrån de nationella
styrdokumenten. De studerande får också kompetens att använda
dokumentation i samarbete med kollegor för att se samband och skapa en
helhet som ska ligga till grund för vidare utveckling i verksamheten.

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och NPF-Pedagog inriktning förskola och ger kunskaper om bl.a. metoder för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till nationella styrdokument.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Ansök

Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss