×
 

Dokumentation och kvalitetssäkring

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes
rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och
genomförande av myndighetsbeslut.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  • Specialiserade kunskaper om dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov
  • Färdigheter i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och
  • aktiviteter för den enskilde
  • Färdigheter i att arbeta utifrån beslut om bistånd
  • Kompetenser att involvera den enskilde i upprättandet av en genomförandeplan och utvärdering av den
  • Kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation.

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss