Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfalds­perspektiv

Målet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom. Du lär dig om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan samt diskrimineringslagen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt.

Efter kursen kommer du inte bara att ha de färdigheter som krävs för att bedöma kulturens inverkan på psykiatrisk sjukdom och ohälsa, utan du kommer också att vara kapabel att navigera och bemöta dessa utmaningar med ett transkulturellt och jämlikt perspektiv. Dessutom kommer du att ha förståelse för hur diskrimineringslagen kan vävas in i din praktik för att säkerställa rättvisa och lika behandling för alla patienter.

Genom att tillämpa de verktyg och metoder som du förvärvar under kursen kommer du att kunna identifiera och bedöma psykisk ohälsa på ett sätt som tar hänsyn till individens kulturella bakgrund och erfarenheter. Denna förståelse kommer att möjliggöra för dig att skräddarsy behandlingsplaner som är känsliga för kulturella faktorer och främjar återhämtning och delaktighet för alla patienter oavsett deras etniska eller kulturella tillhörighet.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska psykiatri och ger specialiserad kunskap om:

  • Psykisk hälsa och ohälsa ur ett transkulturellt perspektiv. 
  • Kunskap om diskrimineringslagstiftningen. 
  • Psykisk hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv, både historiskt och nutid utifrån olika målgruppers roller, status och livsvillkor över tid. 

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.