Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

Kursen fokuserar på den nödvändiga dokumentationen och rapporteringen av omsorgs- och omvårdnadsuppgifter inom äldreomsorgen, i enlighet med lagar och förordningar. Dessutom undersöker den hur man kan förebygga avvikelser genom kontinuerliga riskbedömningar. Genom kursen får deltagarna en djup förståelse för hur verksamhetsutveckling kan ske med hjälp av evidensbaserad praktik och hur man kan arbeta mot nationella kvalitetsregister.

Vidare utforskar kursen områden såsom pedagogiskt ledarskap, arbetsplatslärande, gruppdynamik och effektiva metoder för handledning och reflektion. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin förmåga att leda och handleda andra, samt att reflektera över och förbättra sin egen praktik genom reflektion och diskussion i gruppen. Genom att integrera dessa ämnen får studenterna en bred förståelse för de olika aspekterna av äldreomsorg och utvecklar de färdigheter som krävs för att leverera högkvalitativ vård och omsorg till äldre människor.

Under kursens gång kommer deltagarna även att utforska hur man kan främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring inom äldreomsorgen. Det inkluderar att identifiera och implementera bästa praxis baserat på aktuell forskning och erfarenheter från branschen. Genom att analysera och diskutera olika metoder för kvalitetsförbättring och innovation inom äldreomsorgen kommer studenterna att utveckla sina förmågor att driva och delta i förändringsprocesser. Därigenom rustas de för att möta de utmaningar och behov som uppstår i en ständigt föränderlig vårdmiljö.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre och ger specialiserad kunskap om:

  • Förståelse för lagar och förordningar som styr dokumentation och rapportering inom äldreomsorgen, inklusive krav på sekretess och integritet.
  • Färdigheter i att genomföra kontinuerliga riskbedömningar för att förebygga avvikelser och säkerställa hög standard av vård och omsorg.
  • Kompetens i att använda forskningsbaserad kunskap för att informera om och förbättra kvaliteten på äldreomsorgen.
  • Förmåga att samla in och använda data från nationella kvalitetsregister för att övervaka och förbättra vården för äldre.
  • Färdigheter i att leda och utbilda personal för att säkerställa hög standard av vård och omsorg.
  • Förståelse för hur lärande och utveckling kan främjas genom gruppdynamik och samarbete på arbetsplatsen.
  • Kunskap om effektiva metoder för handledning och reflektion för att stödja professionell utveckling och kontinuerligt lärande.
  • Förmåga att identifiera och implementera bästa praxis samt att driva och delta i förändringsprocesser för att förbättra äldreomsorgen kontinuerligt.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.