Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden

Målet med kursen är att ge specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar. Du får färdighet och kompetens i att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp. Du får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Under kursen "Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden" får du specialiserade kunskaper om metoder att hantera och bemöta personer med utmanande beteenden samt socialrätt i praktiken. Du utvecklar färdighet att bemöta personer med utmanande beteende och arbeta preventivt för att förebygga risker. Du får kompetens att hantera uppkomna situationer på ett säkert sätt för personen med det utmanande beteendet samt för sin egen och kollegornas säkerhet på ett rättssäkert sätt.

Kursen behandlar också etiska dilemman som kan uppstå i mötet med den enskilde och den studerande tränas i att utveckla sin färdighet att hantera komplicerade etiska dilemman. Du får specialiserade kunskaper om samtalsmetoder pedagogik och metodik samt färdigheter att kunna initiera, driva och upprätthålla ett arbetsplatsnära lärande i arbetsgruppen. Du får färdighet att genom tillämpning av olika evidensbaserade samtalsmetoder bidra till ett bättre bemötande av personer i utsatthet och i samtal stödja och motivera utifrån förutsättningarna.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska psykiatri och ger specialiserad kunskap om:

  • Verktyg i en professionell roll som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat samt kompetens att ge pedagogiskt stöd till verksamheten och kollegor.
  • Verktyg att bemöta personer med utmanande beteenden, kunna identifiera riskfaktorer for hot och våldsamma situationer samt agera i dessa på ett professionellt sätt.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.