Läkemedel och andra evidensbaserade behandlings­metoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter

Efter kursen skall du ha fördjupade kunskaper och färdigheter i evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter. Kursen ger dig kompetens och färdigheter att professionellt bemöta personer med psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för återhämtning och självständighet i eget boende. Du lär dig att använda konkreta verktyg för att stödja individens återhämtning och delaktighet i samhället och välja metod utifrån diagnos och behov i samverkan med andra kollegor utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Kursen fördjupar din kunskap och förståelse för betydelsen av samverkan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvårds olika aktörer men också betydelsen av samverkan i team med andra kompetenser som Peer Support, intresseorganisationer mm för behandling, rehabilitering och återhämtningsprocess.

Efter kursen får du kompetens att självständigt bedöma, värdera, planera, genomföra samt följa upp omvårdnad och omsorg om individen utifrån evidensbaserad kunskap, olika teorier samt ny forskning. Du får kompetens att utifrån rådande riktlinjer systematiskt dokumentera insatser, förändringar och resultat samt använda befintlig dokumentation i omvårdnadsarbetet tillsammans med övriga kollegor.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska psykiatri och ger specialiserad kunskap om:

  • Evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.
  • Fördjupade kunskaper om farmakologi, rättssäker hantering och vanligt förekommande läkemedel vid psykisk ohälsa och dess biverkningar.
  • Fördjupad kunskap och förståelse för olika förklaringsmodeller och orsaksteorier till psykisk ohälsa och dess inverkan vid val av behandlingsmetod utifrån såväl målgrupp som individs unika behov.
  • Kompetens att reflektera över faktorer som ålder, fysiska besvär, sociokulturella faktorer m fl. kan påverka val av behandling av psykisk hälsa och ohälsa.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.