Lagar, organisation och dokumentation

Målet med kursen är att ge dig god kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Du får även kunskap om styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas.

Du får färdigheter och kompetens om dokumentation, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt enligt IBIC, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov. Du får kompetens i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde. Du lär dig också om olika kvalitetsledningssystem och hur systematiskt kvalitetsarbete används inom verksamheterna.

Kursen ger specialiserad kunskap och färdighet i dokumentation utifrån perspektiven rättssäkerhet och kvalitetssäkring och hur man med utgångspunkt däri kan samordna insatser i såväl prevention som återhämtning.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska psykiatri och ger specialiserad kunskap om:

  • Hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin.
  • Den anställdes ansvar.
  • Kvalitetskriterier.
  • Dokumentation.
  • Vilka lagar och riktlinjer man har att förhålla sig till i yrkesrollen.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.