Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kursen behandlar kommunikation, välfärdsteknologi / välfärdsteknik och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Kursen "Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd" strävar efter att ge en djupgående förståelse för hur kommunikation och teknologi kan samverka för att skapa ökad delaktighet och självbestämmande för individer med funktionsvariationer. En central del av kursen är att undersöka olika former av alternativ och kompletterande kommunikationssätt, inklusive både traditionella och digitala metoder. Genom att förstå betydelsen av kognitivt stöd och hur det kan integreras med teknologi ges de studerande verktyg för att skapa mer anpassade och effektiva kommunikationsstrategier för människor med olika behov.

Vidare utforskar kursen konsekvenserna av digitalisering. Kursen analyserar de möjligheter och utmaningar som uppstår när traditionella kommunikationsmetoder ersätts av digitala verktyg och plattformar. Genom att granska etiska och praktiska dilemman som är förknippade med digitaliseringen av välfärdsteknologi får de studerande en bredare förståelse för de komplexa frågor som är involverade.

Kursen ingår i YH-programmet Stödpedagog och ger specialiserad kunskap om:

  • Anpassade kommunikationsstrategier för personer med olika typer av funktionsvariationer, inklusive metoder för alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Tillgängliga teknologiska lösningar för att främja självständighet och delaktighet för människor med funktionshinder.
  • Digitala verktygs relevans och effektivitet för att underlätta kommunikation och inlärning för personer med funktionsvariationer.
  • Implementering av välfärdsteknologi i olika verksamhetsområden och val av lämplig teknik baserat på individuella behov och förutsättningar.
  • Etiska och praktiska överväganden vid digitalisering av välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet.
  • Utmaningar och möjligheter som uppstår i samband med digitaliseringen av kommunikations- och välfärdsteknologi.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.