Etik och professionellt förhållningssätt

Kursen fördjupar sig i de professionella aspekterna av interaktionen med individer och deras nätverk inom olika verksamhetsområden. Den syftar till att inte bara förstå de grundläggande principerna för etiskt beteende, utan också till att utveckla färdigheter för att aktivt främja och stärka en gemensam värdegrund inom organisationen.

En central del av kursen är att utforska och hantera etiska dilemman som kan uppstå i professionella sammanhang. Genom att använda olika teoretiska perspektiv, såsom makt- och beroendeteorier, ges studenterna verktyg för att analysera och reflektera över dessa situationer. Det handlar inte bara om att känna till teorier, utan om att tillämpa dem på verkliga scenarier för att utveckla ett praktiskt och etiskt försvarbart arbetssätt.

En betydande del av kursen fokuserar på att förstå hur maktstrukturer och beroendeförhållanden påverkar individers vardag. Detta innebär att studenterna inte bara lär sig att erkänna och navigera i dessa dynamiker, utan också att utveckla strategier för att säkerställa att den enskildes rättigheter och behov prioriteras och främjas.

Genom att integrera teori och praktik syftar kursen till att rusta deltagarna med verktyg för att agera på ett sätt som inte bara är etiskt försvarbart utan också främjar välbefinnandet och autonomi hos de personer de interagerar med inom sin professionella kapacitet. Det är en möjlighet att inte bara utveckla kunskaper utan också att odla en medvetenhet och känslighet för det etiska ansvar som vilar på professionella inom olika verksamhetsområden.

Kursen ingår i YH-programmet Stödpedagog och ger specialiserad kunskap om:

  • Professionella förhållningssätt gentemot individer och deras nätverk.
  • Stärkande av gemensamma värdegrunder i en verksamhet.
  • Hantering av etiska dilemman i professionella sammanhang.
  • Teoretisk förståelse för makt- och beroendeteorier.
  • Tillämpning av teorier för att främja individens rättigheter.
  • Analytisk förmåga att identifiera maktstrukturer och beroendeförhållanden.
  • Strategier för att säkerställa prioritering av individens behov och välbefinnande.
  • Utveckling av etiskt försvarbara arbetsmetoder.
  • Främjande av välbefinnande och autonomi hos de man interagerar med.
  • Medvetenhet om det etiska ansvar som ligger på professionella inom olika verksamhetsområden.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.