Dokumentation och kvalitetssäkring

Kursen ger en omfattande inblick i social dokumentationens roll och betydelsen av att säkerställa individens rättigheter inom socialt arbete. Genom att utforska processen för beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut, får deltagarna en djup förståelse för hur man navigerar genom den komplexa väven av regler och krav.

En central del av kursen är att utveckla praktiska färdigheter inom dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter som planeras för den enskilde brukaren. Deltagarna kommer att lära sig att skapa strukturerade och detaljerade dokument som inte bara följer lagstiftning och riktlinjer utan också säkerställer en individanpassad och kvalitativt hög nivå av service.

Genom att träna på att skapa genomförandeplaner för enskilda individer och sedan utvärdera effekterna av dessa planer, kommer deltagarna att få praktisk erfarenhet av att omsätta teori till handling. Detta innebär att kunna anpassa och justera insatser baserat på individuella behov och förändringar i situationen.

Under kursens gång kommer också deltagarna att få insikt i den aktuella lagstiftningen och riktlinjerna som styr det sociala arbetet. Detta inkluderar en förståelse för frågor som offentlighet och sekretess, samt den enskildes rättigheter och skyldigheter. Kursen belyser också vikten av att bedriva kvalitetsarbete för att säkerställa att de insatser som erbjuds håller en hög standard och möter individens behov på bästa möjliga sätt.

Kursen ingår i YH-programmet Stödpedagog och ger specialiserad kunskap om:

  • Dokumentation av sociala insatser och aktiviteter. 
  • Uppföljning och utvärdering av insatser för enskilda brukare. 
  • Skapande av individanpassade genomförandeplaner. 
  • Utvärdering av effekterna av genomförandeplaner. 
  • Lagstiftning och riktlinjer inom socialt arbete. 
  • Hantering av frågor kring offentlighet och sekretess. 
  • Förståelse för den enskildes rättigheter och skyldigheter. 
  • Implementering av kvalitetsarbete för att säkerställa hög standard på insatser. 

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.