Beroendeproblematik

Målet med kursen är att ge dig specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap. Du utvecklar också färdigheter i att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete på individ- familje- grupp- och samhällsnivå. Vidare ska du kunna kommunicera och reflektera över bemötande, stöd och behandling av personer med beroendeproblematik samt komplexiteten av samsjuklighet där även risk för suicid kan ingå.

Du ska ha förmågan att inte bara identifiera och planera, utan också att aktivt utföra behandlings- och motivationsarbete i samverkan med andra yrkeskategorier på olika nivåer - från individuell till samhällsnivå. Denna kompetens innefattar att kunna samarbeta effektivt med kollegor och andra aktörer för att optimera och utveckla stöd- och omvårdnadsinsatser för personer som lider av missbruk, beroende och suicidrisk. Genom din utbildning och erfarenhet ska du kunna agera självständigt när det behövs, samtidigt som du kan dra nytta av dina kollegors kunskaper och erfarenheter för att säkerställa bästa möjliga resultat för dem du arbetar med.

Dessutom är det viktigt att du som professionell inom detta område har förmågan att förstå och hantera komplexa situationer och känslomässiga utmaningar som kan uppstå i arbetet med personer som kämpar med missbruk, beroende och suicidrisk. Det krävs empati, lyhördhet och en förmåga att skapa förtroendefulla relationer för att kunna stödja och motivera människor genom deras svårigheter. Att kunna arbeta på ett kulturellt och etiskt känsligt sätt är också avgörande för att säkerställa att stödet och vården är anpassad till individens unika behov och förutsättningar. Genom att kombinera din specialistkompetens med en medvetenhet om de sociala och strukturella faktorer som påverkar människors livssituationer kan du bidra till en mer holistisk och effektiv hantering av dessa komplexa frågor.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska psykiatri och ger specialiserad kunskap om:

  • Metoder för att jobba professionellt med personer som har beroendeproblematik.
  • Fördjupade kunskaper om olika beroenden, riskbeteende och hur beroende kan yttra sig för olika grupper i samhället exempelvis unga vuxna, äldre, minoritetsgrupper m fl.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.