Äldrepsykiatri

Kursen fokuserar på olika aspekter av psykisk hälsa och ohälsa hos äldre individer, inklusive riskfaktorer, missbruk och beroendeproblematik. Den tar även upp olika sjukdomstillstånd och deras orsaker, samt komplexa vård- och omvårdnadssituationer. Särskilt behandlas demenssjukdom och kognitiv svikt, samt hur dessa tillstånd påverkar individen och deras närstående. Dessutom ingår behandlingsmetoder enligt nationella riktlinjer.

Efter kursen "Äldrepsykiatri" förväntas de studerande ha kunskaper om olika psykiska tillstånd såsom depression, psykos, suicid och ångest, samt beroendeproblematik. De ska även förstå vanliga pseudodiagnoser hos äldre och dess konsekvenser. Vidare ska de ha kunskaper om frisk- och riskfaktorer vid psykisk ohälsa och beroende hos äldre, inklusive behandling och förebyggande åtgärder, samt nutrition och läkemedelsanvändning.

Dessutom ska de studerande ha förståelse för hjärnans fysiologi och förändringar vid demenssjukdom och kognitiv svikt, samt kunna tillämpa personcentrerad omvårdnad och anpassat bemötande vid dessa tillstånd. De ska även ha färdigheter i att använda situationsanpassade metoder enligt nationella riktlinjer, både vid psykisk ohälsa och demenssjukdom.

Kursen ingår i YH-programmet Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre och ger specialiserad kunskap om:

  • Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre individer, inklusive frisk- och riskfaktorer.
  • Beroendeproblematik och missbruk hos äldre, med fokus på orsaker och behandlingsmetoder.
  • Demenssjukdom och kognitiv svikt: fysiologiska förändringar, beteendemässiga och psykiska symtom samt personcentrerad omvårdnad.
  • Anpassat bemötande och vårdstrategier för äldre med psykisk ohälsa och demenssjukdom, inklusive användning av nationella riktlinjer.
  • Bedömning, förebyggande åtgärder och specialiserad vård inom det multiprofessionella teamet för äldre med komplexa vårdbehov relaterade till psykisk hälsa och demenssjukdom.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.