Vårdpedagogik och handledning

Kursen ger kunskaper om samtalssituationer med patienter, brukare och vårdpersonal, handledningsprocessens, relevanta begrepp och teorier, kommunikationens betydelse samt pedagogiska metoder vid handledning. Du får även träna din förmåga att planera och genomföra uppgifter samt att kommunicera, uppfatta och tolka behov hos patienter, brukare, närstående och personal.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Hur samtalssituationer påverkas av patienter och brukare, vårdpersonal och omgivningen.
  • Kunskap och kompetens inom vård och omsorg.
  • Handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande och utvärdering.
  • Rollen som pedagog och handledare.
  • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning.
  • Pedagogiska metoder vid handledning.
  • Handledningsuppgifter, till exempel hjälp med motivationsarbete.
  • Lärande- och bedömningssamtal.
  • Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och personal.
  • Avsikter med och utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg.

Rekommenderad kurslitteratur till kursen Vårdpedagogik och handledning

Vi rekommenderar litteratur men det är ditt val att välja författare och förlag. Finns det flera böcker i listan väljer du en av dem.

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

POÄNG 100

KURSKOD PEAVÅD0

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

OMFATTNING 5 veckor, 10 veckor

STUDIETAKT Heltid

ERBJUDS I FÖLJANDE KOMMUN(ER) 34

STUDIESTART Löpande starter