Välj din hemkommun

Svenska som andraspråk - Delkurs 4

Grundläggande svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla nya kunskaper, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Delkurs 4

Svenska som andraspråk delkurs 4 är den sista kursen före gymnasienivå och förutsätter kunskaper som motsvarar delkurs 3. Moment från de tidigare delkurserna fördjupas. Du kommer att arbeta vidare med läsförståelse genom läsning av en skönlitterär bok och andra texter av olika slag. Du får fortsätta träna på hörförståelse och muntliga presentationer. Stort fokus ligger på att skriva egna texter på en mer formell nivå och du får lära dig mer om källhantering.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
  • Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
  • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Enkla former för att bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
  • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
  • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Rekommenderad kurslitteratur

Fler kurser: Delkurs 1 | Delkurs 2 | Delkurs 3

Snabba fakta

Kommun Västerås, Växjö

POÄNG 200

KURSKOD GRNSVAD

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE SFI, SAS, Svenska

STUDIETAKT Heltid

Efter utbildningen

Delkurs 4 är den avslutande delkursen och leder fram till betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Efter denna delkurs har du kunskaper i Svenska som andraspråk som motsvarar årskurs 9 i grundskolan.