×
 

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

Grundläggande svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla nya kunskaper, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
  • Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
  • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Enkla former för att bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
  • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
  • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Fler kurser: Delkurs 1, Delkurs 2 och Delkurs 3

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvuxkurs

Ämnen Barn och fritid, Vård och omsorg

Kurskod GRNSVAB

Kurspoäng 200

Kommun Västerås stad


Viktiga datum
Ansökan öppnar: 23 Dec 2021 Sista ansökan: 27 Jan 2022 Studiestart: 21 Mar 2022

Ansökan öppnar: 12 May 2022 Sista ansökan: 16 Jun 2022 Studiestart: 8 Aug 2022
Ansök

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Kontakta vår centrala kundtjänst

Telefontider

Måndag-torsdag kl. 9-12 och kl. 13-16. Fredagar kl. 9-12.

Behöver du mer information om en utbildning eller kurs, vet du inte vart du ska vända dig med dina frågor. Då är det vår centrala kundtjänst du ska kontakta.

 

Kom ihåg att du även kan chatta med vår centrala kundtjänst.

Chattens öppettider

Måndag-torsdag kl. 9-12 och kl. 13-16. Fredagar kl. 9-12.