Välj din hemkommun

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, SVA-grund

Har du läst sfi och vill utveckla din svenska mer kan du läsa Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SVA-grund). Under denna kurs utvecklar du din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva svenska, så att du kan delta i samhälls- och arbetsliv. Tidigare kallades SVA-grund för SAS.

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Sakprosatexter och berättande texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

Kursen består av fyra delkurser

 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1
 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2
 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3
 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

Rekommenderad kurslitteratur

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1 och 2

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 och 4

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

Kommun Falun, Växjö

POÄNG 700

KURSKOD GRNSVA2

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE SFI, SAS, Svenska