Specialpedagogik 2

Kursen ger kunskaper om arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet, användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel, lagar och förordningar. Du får även träna din förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
  • Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.
  • Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.
  • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Rekommenderad kurslitteratur till kursen Specialpedagogik 2

Vi rekommenderar litteratur men det är ditt val att välja författare och förlag. Finns det flera böcker i listan väljer du en av dem.

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

POÄNG 100

KURSKOD SPCSPE02

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Barn och fritid, Vård och omsorg

OMFATTNING 5 veckor, 10 veckor

STUDIETAKT Heltid

ERBJUDS I FÖLJANDE KOMMUN(ER) 35

STUDIESTART Löpande starter