Socialt arbete 2

I kursen Socialt arbete 2 kommer du att fördjupa din förståelse för och tillämpning av olika metoder och strategier inom sociala verksamheter. Du kommer att utforska hur planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av olika uppgifter och aktiviteter inom det sociala arbetet kan bidra till att skapa meningsfulla och effektiva interventioner för klienter och brukare. Genom att analysera och reflektera över dessa processer kommer du att utveckla förmågan att arbeta systematiskt och målinriktat för att uppnå önskade resultat och effekter inom det sociala arbetet.

Kursen Socialt arbete 2 ger kunskap om olika sociala verksamheter och deras roll i att erbjuda stöd och service till olika målgrupper. Du kommer att lära dig om olika former av sociala insatser och program, såsom individuellt stöd, grupparbete, familjeinterventioner och community-based interventions, och hur dessa kan anpassas och implementeras för att möta specifika behov och mål.

Kursens centrala innehåll:

 • Offentliga, frivilliga och privata sociala verksamheter, deras organisationer, innehåll och ideologier samt roller i samhället.
 • Samhällets hantering av sociala frågor avseende samhällsplanering, utsatta gruppers levnadsvillkor och samhällets stödinsatser, dess konsekvenser och möjliga lösningar.
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer för sociala verksamheter, däribland Offentlighets- och sekretesslagen och Socialtjänstlagen.
 • Etiska frågeställningar inom sociala verksamheter.
 • Etiska begrepp och riktlinjer, förhållningssätt, normer och värdekonflikter inom social verksamhet.
 • Arbete med vanligt förkommande arbetsuppgifter inom sociala verksamheter.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter.
 • Yrkesroll och ledarskap inom sociala verksamheter.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan med människor i olika sociala sammanhang inom aktuellt yrkesområde.
 • Attityder till och värderingar av människors olika levnadsvillkor.

Snabba fakta

KOMMUN Socialt arbete 2

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Barn och fritid

KURSKOD SOCSOC02

POÄNG 100

Ansök via din hemkommun

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken.

Lärplattform Omniway

När du studerar hos oss använder du vår digitala lärplattform Omniway. Omniway är en webbaserad kursmiljö som används som komplement till traditionell undervisning och för flexibelt lärande. Här möter kursdeltagare/elever sina lärare i virtuella klassrum och du har tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Den innehåller också skyddade inlämningsmappar för redovisningsuppgifter.

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Förkunskaper och behörigheter

För att ansöka till en komvuxkurs hos oss på KUI behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka. Det är din hemkommun som beslutar om du blir antagen eller inte. Du har behörighet att studera vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

För att vara behörig till våra yrkesutbildningar och kurser behöver du även uppfylla nedanstående kriterier:

 • Godkänd i grundläggande svenska/grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Möjlighet finns att göra nivåtest.
 • I kommunerna Västerås och Hallstahammar behöver du även godkända betyg i Matematik upp till årskurs 9.

Här erbjuds kursen

Nedan ser du vilka kommuner som erbjuder just den här kursen. Du ansöker via din hemkommun.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Din väg till ett meningsfullt yrkesliv

Vi erbjuder yrkesutbildningar som rustar dig för framgång inom växande och viktiga samhällsområden. Genom både teoretisk och praktisk kompetensutveckling ger vi dig de verktyg du behöver för att utmärka dig på arbetsmarknaden. Gör din passion till din yrkesbana med KUI!

Arbeta med människor

Öppna möjligheten till givande arbete med människor. Vi tror på att skapa en meningsfull och positiv inverkan i samhället genom att matcha passionerade och utbildade individer med möjligheter inom växande samhällsområden. Ta steget mot en givande framtid!

Möjligheter för alla åldrar - alltid

Ålder är ingen begränsning; komvux öppnar dörrar för elever i alla åldrar och skapar en inkluderande miljö där erfarenhet och ny kunskap möts i en givande gemenskap. Komvux – där ålder aldrig hindrar din väg mot lärande och yrkesframgång.