Socialt arbete 1

Kursen ger dig kunskaper om bl.a. socialpolitik, sociala frågor, lagar och förordningar, centrala begrepp och teorier samt vanligt förekommande arbetsuppgifter inom sociala verksamheter.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Framväxt och organisation av samhällets socialpolitik och socialt arbete.
 • Sociala myndigheter och ombudsmän, deras funktioner och roller i samhället.
 • Samhällets hantering av sociala frågor avseende samhällsplanering, utsatta gruppers levnadsvillkor och samhällets stödinsatser.
 • Centrala begrepp och teorier inom sociala verksamheter.
 • Lagar och förordningar för social verksamhet, däribland offentlighets- och sekretesslagen och socialtjänstlagen.
 • Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö och säkerhet samt yrkesetik inom sociala verksamheter.
 • Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom sociala verksamheter.
 • Planering och dokumentation av uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan med människor i sociala sammanhang inom aktuellt yrkesområde.
 • Attityder till och värderingar av människors levnadsvillkor.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Rekommenderad kurslitteratur till kursen Socialt arbete 1

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

KOMMUN 15

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Barn och fritid

KURSKOD SOCSOC01

POÄNG 100

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Kontakta oss

Behöver du mer information om en utbildning eller kurs så är det vår kundtjänst du ska kontakta.