Socialpedagogik

Kursen ger kunskaper om bl.a. boendeformer, socialpedagogiskt arbete, problematiska livssituationer, utanförskap, begränsningar samt Empowerment och inkludering.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika boendeformer och anpassade sysselsättningar eller arbete för personer i behov av stöd från samhället samt socialpedagogiska uppgifter och stöd inom verksamheterna.
 • Innebörden av centrala begrepp, perspektiv och teorier inom området socialpedagogik däribland social, pedagogik, socialpedagogik, social kompetens, erkännande, livsvärld, omsorgsarena och omsorgskvalitet.
 • Gemenskap, delaktighet och utanförskap.
 • Fysiska, sociala, kulturella, kognitiva och psykiska begränsningar och svårigheter.
 • Problematiska livssituationer med orsaker och förklaringar på individ- grupp- och samhällsnivå.
 • Socialpedagogiskt arbete och perspektiv med utgångspunkt i brukares livsvillkor och möjlighet till utveckling. Empowerment och inkludering.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av genomförda insatser.
 • Relationer, förhållningssätt och bemötande, kommunikativt handlande, dialogiskt förhållningsätt samt mellanmänskligt samspel.
 • Samtalsmetodik för stödjande och problemlösande samtal.
 • Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter.
 • Den historiska utvecklingen inom socialpedagogiken.
 • Lagstiftning, insatser och stöd inom socialpedagogik.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Socialpedagogik

Vi rekommenderar litteratur men det är ditt val att välja författare och förlag. Finns det flera böcker i listan väljer du en av dem.

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

KOMMUN 32

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

KURSKOD SOASOC0

POÄNG 100

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Kontakta oss

Behöver du mer information om en utbildning eller kurs så är det vår kundtjänst du ska kontakta.