Välj din hemkommun

SFI kurs C

SFI är en utbildning i svenska språket för invandrare. SFI är en del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

SFI skiljer sig från övrig komvuxutbildning i svenska. Alla som går på SFI har olika bakgrund och förkunskaper. Därför individanpassas utbildningen. SFI-undervisningen utgår från dig och din situation.

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla

  • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
  • sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,
  • sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,
  • ett gott uttal,
  • insikter i hur man lär sig språk,
  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
  • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
  • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Inom SFI finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

Studieväg 2

  • För dig som har 6-9 års skolbakgrund från ditt hemland.
  • Ingår kurserna B, C och D.

Snabba fakta

Kommun Växjö

KURSKOD SFIKUC91, SFIKUC92, SFIKUC93

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE SFI, SAS, Svenska

Ansökan

För att antas till SFI krävs att du

Är folkbokförd i kommunen
Har svenskt personnummer
Har permanent uppehållstillstånd (PUT).