Samhällskunskap 1a1

Kursen samhällskunskap 1a1 ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Du får kunskaper om bl.a. demokrati och de mänskliga rättigheterna, men också de individuella rättigheterna.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

I denna kurs rekommenderar vi digital kurslitteratur via Cortexio

 • Samhällskunskap 1a1, digital bok via Cortexio
  Du köper boken i din kurs när kursen startar. Du kan betala med Swish eller kontokort. Pris ca 150 kr.

Om Cortexio - digital kurslitteratur

Med digital kurslitteratur via Cortexio får du strukturerad information med bilder och filmer. Du kan lägga till egna noteringar och göra markeringar direkt i texten. Du kan få texten uppläst. Du får fördjupad information om markerade nyckelbegrepp samt instuderingsfrågor att öva på.

Om du föredrar en tryckt bok så rekommenderar vi följande bok

Snabba fakta

POÄNG 50

KURSKOD SAMSAM01a1

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

OMFATTNING 10 veckor

STUDIETAKT Heltid

ERBJUDS I FÖLJANDE KOMMUN(ER) 33

STUDIESTART Löpande starter