Rättspsykiatri

Denna kurs täcker en mångfald av ämnen relaterade till rättspsykiatrisk vård och omvårdnad, inklusive lagstiftning, samarbete med kriminalvården, riskbedömningar, sambandet mellan psykisk störning och kriminalitet, samt patientens rättigheter och skyldigheter.

Kursen Rättspsykiatri utforskar även värdegrunder, läkemedelsbehandling, förbättringsarbete, och metoder för att skapa goda vårdrelationer. Vidare ingår förebyggande åtgärder, hantering av hot- och våldssituationer, rehabiliteringsprogram, samverkan mellan myndigheter, och samordnad vårdplanering. En heltäckande utbildning för professionell och effektiv vård inom rättspsykiatrin.

Kursens centrala innehåll:

 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten i öppen och sluten rättspsykiatrisk vård.
 • Samarbete med kriminalvården samt kriminalvårdens olika restriktioner.
 • Riskbedömningar utifrån dynamisk och statisk säkerhet.
 • Sambandet mellan psykisk störning och kriminalitet.
 • Förebyggande åtgärder, till exempel genom samhälls- och familjeinsatser.
 • Rättigheter och skyldigheter för patienten.
 • Rättspsykiatrisk vård och omvårdnad, värdegrund, humanistisk människosyn, närhet och distans.
 • Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrin inklusive etiska aspekter.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Metoder för att använda sig själv som ett verktyg för att skapa goda vårdrelationer med patienter.
 • Förebyggande arbete och rutiner för hantering av hot- och våldssituationer.
 • Program för patientrehabilitering, till exempel missbruksprogram.
 • Samverkan mellan olika myndigheter och verksamhetsområden vid utslussning och eftervård.
 • Samordnad vårdplanering.

Snabba fakta

KOMMUN Stockholm, Östersund, Västerås

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

KURSKOD ATRAT0

POÄNG 100

Ansök via din hemkommun

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken.

Lärplattform Omniway

När du studerar hos oss använder du vår digitala lärplattform Omniway. Omniway är en webbaserad kursmiljö som används som komplement till traditionell undervisning och för flexibelt lärande. Här möter kursdeltagare/elever sina lärare i virtuella klassrum och du har tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Den innehåller också skyddade inlämningsmappar för redovisningsuppgifter.

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Förkunskaper och behörigheter

För att ansöka till en komvuxkurs hos oss på KUI behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka. Det är din hemkommun som beslutar om du blir antagen eller inte. Du har behörighet att studera vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

För att vara behörig till våra yrkesutbildningar och kurser behöver du även uppfylla nedanstående kriterier:

 • Godkänd i grundläggande svenska/grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Möjlighet finns att göra nivåtest.
 • I kommunerna Västerås och Hallstahammar behöver du även godkända betyg i Matematik upp till årskurs 9.

Här erbjuds kursen

Nedan ser du vilka kommuner som erbjuder just den här kursen. Du ansöker via din hemkommun.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Din väg till ett meningsfullt yrkesliv

Vi erbjuder yrkesutbildningar som rustar dig för framgång inom växande och viktiga samhällsområden. Genom både teoretisk och praktisk kompetensutveckling ger vi dig de verktyg du behöver för att utmärka dig på arbetsmarknaden. Gör din passion till din yrkesbana med KUI!

Arbeta med människor

Öppna möjligheten till givande arbete med människor. Vi tror på att skapa en meningsfull och positiv inverkan i samhället genom att matcha passionerade och utbildade individer med möjligheter inom växande samhällsområden. Ta steget mot en givande framtid!

Möjligheter för alla åldrar - alltid

Ålder är ingen begränsning; komvux öppnar dörrar för elever i alla åldrar och skapar en inkluderande miljö där erfarenhet och ny kunskap möts i en givande gemenskap. Komvux – där ålder aldrig hindrar din väg mot lärande och yrkesframgång.