Räddningsmedicin

Kursen ger dig kunskaper om bl.a. medicinskt omhändertagande, räddningstjänstens och den prehospitala vårdens organisation, reaktioner vid akuta skador, första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande. Kursen strävar också efter att förse dig med en djupare förståelse för medicinskt omhändertagande och den prehospitala vårdens komplexa organisatoriska strukturer.

Kursen Räddningsmedicin utforskar hur räddningstjänsten och akutvården är organiserade för att hantera olika typer av nödsituationer och akuta skador. Dessutom kommer vi att utforska de olika reaktioner som kan uppstå vid akuta skador och olycksfall, samt hur man effektivt tillämpar första hjälpen vid sådana händelser. Genom att integrera teoretisk kunskap med praktiska färdigheter kommer du att förvärva de nödvändiga verktygen för att agera snabbt och effektivt i krävande situationer där akut insjuknande eller olycksfall inträffar.

Kursens centrala innehåll:

 • Medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akuta skador och sjukdomar.
 • Räddningstjänstens och den prehospitala vårdens organisation och verksamhetsområden.
 • Lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten.
 • Organisationer och myndigheter som hanterar olyckor och katastrofer, deras insatser samt hur de samverkar.
 • Risker med transporter av farligt gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar transporter av farligt gods. Hur man agerar vid olyckor där farligt gods är inblandat.
 • Fysiska och psykiska reaktioner vid akuta skador, olycksfall och akuta sjukdomar hos de drabbade, hos närstående och hos insatspersonal.
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta skador och sjukdomar, till exempel prioritering av skadade.
 • Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande. Läge, andning, blödning och chock.
 • Teknisk och annan utrustning vid prehospitalt omhändertagande.
 • Bemötande av människor som befinner sig i svåra situationer.
 • Betydelsen av kommunikation och samarbete i den prehospitala vården.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Snabba fakta

KOMMUN Västerås

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

KURSKOD SJURÄD0

POÄNG 100

Ansök via din hemkommun

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken.

Lärplattform Omniway

När du studerar hos oss använder du vår digitala lärplattform Omniway. Omniway är en webbaserad kursmiljö som används som komplement till traditionell undervisning och för flexibelt lärande. Här möter kursdeltagare/elever sina lärare i virtuella klassrum och du har tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Den innehåller också skyddade inlämningsmappar för redovisningsuppgifter.

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Förkunskaper och behörigheter

För att ansöka till en komvuxkurs hos oss på KUI behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka. Det är din hemkommun som beslutar om du blir antagen eller inte. Du har behörighet att studera vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

För att vara behörig till våra yrkesutbildningar och kurser behöver du även uppfylla nedanstående kriterier:

 • Godkänd i grundläggande svenska/grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Möjlighet finns att göra nivåtest.
 • I kommunerna Västerås och Hallstahammar behöver du även godkända betyg i Matematik upp till årskurs 9.

Här erbjuds kursen

Nedan ser du vilka kommuner som erbjuder just den här kursen. Du ansöker via din hemkommun.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Din väg till ett meningsfullt yrkesliv

Vi erbjuder yrkesutbildningar som rustar dig för framgång inom växande och viktiga samhällsområden. Genom både teoretisk och praktisk kompetensutveckling ger vi dig de verktyg du behöver för att utmärka dig på arbetsmarknaden. Gör din passion till din yrkesbana med KUI!

Arbeta med människor

Öppna möjligheten till givande arbete med människor. Vi tror på att skapa en meningsfull och positiv inverkan i samhället genom att matcha passionerade och utbildade individer med möjligheter inom växande samhällsområden. Ta steget mot en givande framtid!

Möjligheter för alla åldrar - alltid

Ålder är ingen begränsning; komvux öppnar dörrar för elever i alla åldrar och skapar en inkluderande miljö där erfarenhet och ny kunskap möts i en givande gemenskap. Komvux – där ålder aldrig hindrar din väg mot lärande och yrkesframgång.