Psykiatri 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanligt förekommande psykiska sjukdomar, däribland stressrelaterade sjukdomar, depression, ätstörningar, ångesttillstånd hos äldre och yngre, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och deras prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad och återhämtning.
 • Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår utifrån evidensbaserad kunskap.
 • Synen på psykisk hälsa och ohälsa samt hur stigmatisering uppstår och hur den kan hanteras.
 • Kriser och krishantering
 • Omsorgsprocessens olika steg och innehåll med planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
 • Psykiatrins möjligheter till stöd i form av resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt betydelsen av sysselsättning.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan med patienter, brukare, anhöriga samt övriga samarbetspartners.
 • Riktlinjer och förhållningssätt utifrån brukarens behov och rätten till självbestämmande, integritet och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
 • Bemötande och förhållningssätt inom psykiatrisk vård och i brukarens hemmiljö utifrån evidensbaserade metoder.
 • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller kunskap, människosyn och organisation.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten såsom hälso- och sjukvårdslagen och lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Snabba fakta

KOMMUN 36

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

KURSKOD PSYPSY01

POÄNG 100

Kurslitteratur

I denna kurs rekommenderar vi den digitala boken Psykiatri 1 via Cortexio

Författare: Gustav Hållén, Olov Parnéus
Förlag: HypocampusCare
Licenstid: 36 månader

Du köper boken, till förmånligt pris, i din kurs i lärplattformen när du startar kursen. Du kan betala med Swish eller kontokort.

Med digital kurslitteratur via Cortexio får du strukturerad information med bilder och filmer. Du kan lägga till egna noteringar och göra markeringar direkt i texten. Du kan få texten uppläst. Du får fördjupad information om markerade nyckelbegrepp samt instuderingsfrågor att öva på. Läs mer om Cortexio ››

NYHET! Digital bok + tryckt bok

Med det här köpet får du ett tryckt exemplar av den digitala boken hemskickat till adressen du anger SAMT tillgång till den digitala boken med tillhörande frågor och filmer genom studieplattformen. Leveranstid för den tryckta boken är 5-7 arbetsdagar.

Om du föredrar tryckt kurslitteratur från bokförlag så rekommenderar vi

OBS! Du väljer endast 1 av böckerna i listan nedan.

Länkar går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Kontakta oss

Behöver du mer information om en utbildning eller kurs så är det vår kundtjänst du ska kontakta.