Välj din hemkommun

Orienteringskurs intro till yrke

Eleven får möjlighet att berätta vad man har för tidigare erfarenhet inom yrket och om man till exempel redan har läst någon av kurserna. Därefter läser man yrkeskurser.

Eleven får lära sig studieteknik och får en introduktion till kommande utbildning.

Eleven får en ökad inblick i kursens innehåll och vilka mål som kan uppnås efter genomförd utbildning.

Snabba fakta

KOMMUN Upplands-Bro

UTBILDNINGSTYP Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

KURSKOD KGYORI11C

POÄNG 50