Välj din hemkommun

Orienteringskurs intro till yrke

En orienteringskurs i yrkessvenska stödjer eleven i sin utveckling från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk. Det kan ske till exempel genom att eleven får läsa yrkesrelaterade texter och använda yrkesrelaterade begrepp i ett muntligt sammanhang. Det kan också handla om att elever får träna på kommunikation i form av rollspel och samtal till exempel vad gäller bemötande utifrån olika yrkesroller.

Snabba fakta

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg

KURSKOD KGYORI11F

POÄNG 150