Orienteringskurs validering

Under denna orienteringskurs kommer vi att utföra en noggrann kartläggning, bedömning, värdering och dokumentation av dina tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Genom att noggrant undersöka och analysera din bakgrund kommer vi att skapa en tydlig bild av din nuvarande kunskapsbas och kompetensnivå.

Den inledande kartläggningen innehåller:

  • Vad du har arbetat med och vad du fått göra på jobbet?
  • Har du gått någon utbildning tidigare? 
  • Har du gått kurser via arbetet? 
  • Har du någon annan erfarenhet som du fått på din fritid? 

Den inledande kartläggningen tar ungefär 2 timmar att genomföra. Under denna tid kommer du att guidas genom en serie bedömningar och utvärderingar för att fastställa din nuvarande kunskapsnivå och kompetens. En viktig del av processen är att självskatta ditt kunnande i förhållande till kursmålen. Du kommer att tilldelas olika påståenden och bli ombedd att bedöma hur länge du har arbetat med dem och hur duktig du anser dig vara inom varje område.

Utöver självskattningen kommer du också att genomföra ett förtest för att ytterligare bedöma din förståelse och förmåga inom ämnet. Efter den inledande kartläggningen kommer det göras en bedömning för att avgöra om validering är den rätta vägen för dig. Om det bedöms att validering är lämpligt för din situation kommer du att erbjudas att delta i orienteringskursen för validering.

Den fördjupade kartläggningen

När du blir antagen till kursen genomgår du en noggrann och fördjupad kartläggning. Under denna process kommer din kompetens och kunskapsnivå att testas både praktiskt och teoretiskt för att säkerställa en heltäckande bedömning av dina färdigheter. Den fördjupade kartläggningen innefattar ett mer omfattande test i olika moduler för att utforska din kunskap inom olika områden.

Utöver de skriftliga och praktiska testerna kommer du att bli intervjuad av en yrkeslärare. Syftet med intervjun är att ge läraren en djupare förståelse för dina kunskaper och kompetenser samt att identifiera vilka områden som behöver fokuseras på under valideringsprocessen. Genom denna intervju kan läraren fastställa den optimala balansen mellan teoretisk och praktisk testning för att anpassa din utbildning efter dina behov och mål.

Valideringsarbetsplats

Under valideringsarbetsplatsen förväntas du visa upp dina befintliga kunskaper och färdigheter. Din valideringshandledare, en erfaren person på arbetsplatsen, kommer att guida dig genom processen och dokumentera ditt kunnande. Längden på den här delen kan variera beroende på dina tidigare erfarenheter och kan sträcka sig från 2 till 6 dagar.

Syftet med valideringen är att bedöma om du kan erhålla ett betyg baserat på din kunskap och kompetens som testas under prövning. Alternativt kan du tilldelas ett intyg som bekräftar ditt kunnande. Genom valideringsprocessen får du en möjlighet att visa upp dina praktiska färdigheter och tillämpa din kunskap i en verklig arbetsmiljö, vilket ger en objektiv bedömning av dina förmågor.

Snabba fakta

KOMMUN Eskilstuna

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Barn och fritid, Vård och omsorg

KURSKOD KGYORI11D

Ansök via din hemkommun

Förkunskaper och behörigheter

För att ansöka till en komvuxkurs hos oss på KUI behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka. Det är din hemkommun som beslutar om du blir antagen eller inte. Du har behörighet att studera vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

För att vara behörig till denna kurs behöver du även uppfylla nedanstående kriterier:

  • Du ska ha förmåga att kommunicera på svenska utan behov av tolk samt att kunna läsa och skriva på svenska är en förutsättning. Dock krävs inget formellt betyg i svenska.
  • Att den inledande kartläggningen tyder på att kunnande kan finnas.

Här erbjuds kursen

Nedan ser du vilka kommuner som erbjuder just den här kursen. Du ansöker via din hemkommun.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Din väg till ett meningsfullt yrkesliv

Vi erbjuder yrkesutbildningar som rustar dig för framgång inom växande och viktiga samhällsområden. Genom både teoretisk och praktisk kompetensutveckling ger vi dig de verktyg du behöver för att utmärka dig på arbetsmarknaden. Gör din passion till din yrkesbana med KUI!

Arbeta med människor

Öppna möjligheten till givande arbete med människor. Vi tror på att skapa en meningsfull och positiv inverkan i samhället genom att matcha passionerade och utbildade individer med möjligheter inom växande samhällsområden. Ta steget mot en givande framtid!

Möjligheter för alla åldrar - alltid

Ålder är ingen begränsning; komvux öppnar dörrar för elever i alla åldrar och skapar en inkluderande miljö där erfarenhet och ny kunskap möts i en givande gemenskap. Komvux – där ålder aldrig hindrar din väg mot lärande och yrkesframgång.