×
 

Kommuner där kursen erbjuds

Matematik Nationell delkurs 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Naturliga tal och deras egenskaper. Hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
  • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och talsystem som används och har använts i olika kulturer.
  • Naturliga tal och enkla tal i bråkform samt deras användning i enkla vardagliga situationer.
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i enkla vardagliga situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med enkla naturliga tal samt i enkla fall vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och enkla beräkningar i vardagliga situationer.
  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Snabba fakta

Kommun(er) Västerås stad

Studieform Flex

Poäng 100

Utbildningstyp Komvux, Komvuxkurs


Ansök