Ledarskap och organisation

Kursen ska syfta till att ge kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Kursen ger kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. Kursen ger förståelse av ledarskapets roll och villkor samt tillit till sin egen ledarskapsförmåga.

Ledarskap och organisation ger dig kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation och förmågan att använda dessa. Kursen ger kunskaper om olika former at ledarskap och kunskap om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

För att klara av kursen på bästa sätt rekommenderar vi att du har läst Grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  • Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.
  • Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.
  • Kunskaper om olika former av ledarskap.
  • Kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.
  • Kunskaper om hur organisationskulturer bildas och deras inverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
  • Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar.
  • Förmåga att leda och organisera en verksamhet.

Snabba fakta

KOMMUN Eskilstuna

UTBILDNINGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Barn och fritid

KURSKOD LEDLED0

POÄNG 100

Ansök här

Lärplattform Omniway

När du studerar hos oss använder du vår digitala lärplattform Omniway. Omniway är en webbaserad kursmiljö som används som komplement till traditionell undervisning och för flexibelt lärande. Här möter kursdeltagare/elever sina lärare i virtuella klassrum och du har tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Den innehåller också skyddade inlämningsmappar för redovisningsuppgifter.

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Förkunskaper och behörigheter

För att ansöka till en komvuxkurs hos oss på KUI behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka. Det är din hemkommun som beslutar om du blir antagen eller inte. Du har behörighet att studera vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

För att vara behörig till våra yrkesutbildningar och kurser behöver du även uppfylla nedanstående kriterier:

  • Godkänd i grundläggande svenska/grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Möjlighet finns att göra nivåtest.
  • I kommunerna Västerås och Hallstahammar behöver du även godkända betyg i Matematik upp till årskurs 9.

Här erbjuds kursen

Nedan ser du vilka kommuner som erbjuder just den här kursen. Du ansöker via din hemkommun.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Komvuxkursen är kostnadsfri.

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

Kontakta oss

Behöver du mer information om en utbildning eller kurs så är det vår kundtjänst du ska kontakta.

Chattens öppettider

Måndag-torsdag kl. 9-12 och kl. 13-16. Fredagar kl. 9-12.