×
 

Hemsjukvård

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
  • Vård i livets slutskede.
  • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
  • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
  • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
  • Medicinteknisk och annan utrustning.
  • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
  • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Rekommenderad kurslitteratur

Vi rekommenderar litteratur men det är ditt val att välja författare och förlag. Finns det flera böcker i listan väljer du en av dem.

Via bokfynd.nu får du fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvuxkurs

Ämnen Vård och omsorg

Kurskod SJUHEM0

Kurspoäng 100

Kommun 20