Välj din hemkommun

Kursen erbjuds i flera kommuner

Hittar du inte din hemkommun? Läs mer om att ansöka via en annan kommun »

Hemsjukvård

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
  • Vård i livets slutskede.
  • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
  • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
  • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
  • Medicinteknisk och annan utrustning.
  • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
  • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Rekommenderad kurslitteratur

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

POÄNG 100

KURSKOD SJUHEM0

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Vård och omsorg