×
 

Fritids- och idrottskunskap

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Fritid som begrepp och fenomen.
  • Fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande.
  • Människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter i olika åldrar, och faktorer som påverkar val av dessa.
  • Fritid och idrott för människor med funktionsnedsättningar.
  • Folkhälso-, fritids- och idrottspolitiska mål och deras betydelse för olika verksamheter.
  • Fritids- och friskvårdssektorns samt idrottsrörelsens bakgrund, utveckling, organisation och innehåll ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
  • Organisationen av villkor och samhällsstöd för organisationer, föreningar och folkrörelser.
  • Fritidsverksamheters betydelse för turism i och marknadsföring av en region.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Rekommenderad kurslitteratur

Vi rekommenderar litteratur men det är ditt val att välja författare och förlag. Finns det flera böcker i listan väljer du en av dem.

  1. Fritids- och idrottskunskap, Tove Phillips. Gleerups Utbildning AB 2011

Via bokfynd.nu får du fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

Kommun(er) 44

Studieform Distans

Poäng 100

Utbildningstyp Komvux, Komvuxkurs