Friskvård och hälsa

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors livsvillkor och hälsoeffekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter samt genus- och miljöaspekter.
 • Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn.
 • Stress och stresshantering.
 • Missbruk och beroende.
 • Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).
 • Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete.
 • Centrala begrepp och teorier, till exempel KASAM (känsla av sammanhang).
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser inom hälsoområdet.
 • Hälsoupplysning individuellt och i grupp.
 • Hälsoprofil som verktyg.
 • Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå.
 • Kommunikation och coachning.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Friskvård och hälsa

Bokens länk går till bokfynd.nu där du får fram prisförslag och länkar till förlag där du kan beställa boken. 

Snabba fakta

Kommun 25

POÄNG 100

KURSKOD HAAFRI0

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE Friskvård och hälsa