×
 

Kommuner där kursen erbjuds

Ergonomi

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
  • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
  • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
  • Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer, såväl i vardags- som i arbetslivet. Riskanalys och konsekvenser vid rätt respektive felaktig teknik.
  • Ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning, deras funktion och underhåll.
  • Kommunikation, samarbete och samverkan i mötet med människor.

Snabba fakta

Kommun(er) 9

Studieform Distans

Poäng 100

Längd 5 veckor

Utbildningstyp Komvux, Komvuxkurs