×
 

Anatomi och fysiologi 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar.
  • Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans.
  • Människans utveckling från barn till äldre.
  • Den fysiologiska processen kring människans fortplantning från befruktning till förlossning.
  • Fördjupad medicinsk terminologi.
  • Vanliga läkemedel och deras verkningssätt, användningsområden och vilka biverkningar de kan ha.
  • Enklare läkemedelsberäkning samt relevansbedömning av resultatet.
  • Lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
  • Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Digital kurslitteratur

Till kursen rekommenderar vi digital kurslitteratur. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset är mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen och du kan enkelt betala för den via t.ex Swish. 

Vi rekommenderar

  • Anatomi och fysiologi 2, Hypocampus Care, 150 kr, du köper boken via länk i din kurs när den startar.
Om du föredrar en tryckt bok så rekommenderar vi följande bok:

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvuxkurs

Ämnen Vård och omsorg

Kurskod ANOANA02

Kurspoäng 50

Kurslängd Se din hemkommun för kursstart

Studiestart Se din hemkommun

Kommun 32