×
 

Anatomi och fysiologi 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.
  • Grundläggande medicinsk terminologi.
  • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar.
  • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering.
  • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids.
  • Åtgärder för att förebygga smitta.

Digital kurslitteratur

Till kursen rekommenderar vi digital kurslitteratur. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset är mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen och du kan enkelt betala för den via t.ex Swish. 

Vi rekommenderar

  • Anatomi och fysiologi 1, Hypocampus Care, 150 kr, du köper boken via länk i din kurs när den startar.
Om du föredrar en tryckt bok så rekommenderar vi någon av följande böcker:

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvuxkurs

Ämnen Vård och omsorg

Kurskod ANOANA01

Kurspoäng 50

Kurslängd Se din hemkommun för studiestart

Studiestart Se din hemkommun

Kommun 29