×
 

Kontakta KUI

Föreläsare

Stefan Sandström

Legitimerad Psykolog i egen praktik och författare

Johanna Widesson

IKT-pedagog i Karlskrona kommun

Agneta Björck

Legitimerad sjuksköterska, KBT steg 1, utbildare och handledare

Frida Walter

FÖRELÄSARE OCH FÖRFATTARE

Lottie Lundin

LEGITIMERAD SJUKGYMNAST, ERGONOM OCH HÄLSOUTVECKLARE

Anna-Karin Arnald

LEGITIMERAD LOGOPED

Paulina Gunnardo

BARNRÄTTSSTRATEG, BARNSKÖTARE OCH UTBILDARE

Johanna Syrén

Föreläsare och grundare av Tala om tystnad

Karolina Palmberg

Filosofie Magister i Beteedevetenskap

Ellinor Isfors

Leg psykolog och sexualupplysare

Mats Adler

Medicine doktor

Charlotte och Teresa

Charlotte Klinga & Teresa Söderhjelm

Socionom och Journalist

Harriet Holmgren

Konsult och föreläsare

Ola Hall

Föreläsare

Aline Tiderman och Anna Jansson

Läromedelsförfattare

Agneta Markström

Docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen

Tyra Graaf

Distriktssköterska

Jan Florin

Docent i omvårdnad

Susanne Dufva

Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård

Movepedagogik

Jenny Karlsson och Anna Morell

Åsa Höj

Är bl.a Andra Vice Förbundsordförande i RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Företagare, konsult och projektledare.

Magnus Carlsson

Handledare i psykosocialt arbete

Gunilla Birkestad

Rektor för "Skola för Beröring"

Anneli Hippinen Ahlgren

Anneli Hippinen Ahlgren

Fritidspedagog, universitetsadjunkt och doktorand

Eva Kane

Eva Kane

Lektor

Sofia Biderholt och Anna Skaring

Leg. Arbetsterapeut och Leg. Sjukgymnast

Charlotta Elleby

Tandläkare

Maria-Pia Gottberg

Föreläsare och konsult

Monica Berglund

Konsult, VD

Petter Iwarsson

Legitimerad psykoterapeut och socialpedagog

Carina Fälling Fransson

Legitimerad sjuksköterska och diplomerad samtalsterapeut

Kristina Iritz Hedberg

Legitimerad sjuksköterska, handledare och utbildare.

Siv Sagerberg

Utbildare, konsult och handledare. Certifierad GDQ - användare

Margareta Grauers

Dermatologisjuksköterska

Eva Styrwoldt

Anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska

Maria Högberg

Utbildare

Julia Andersson

Legitimerad logoped

Anneli Karlsson

Utbildare och handledare

Ida Andersson

Legitimerad logoped

Agneta Björck

Legitimerad sjuksköterska, KBT steg 1, utbildare och handledare

Anna Gilbe

Konsult och handledare

Stefan Lindström

Föreläsare

Ulrika Thorsson

Legitimerad specialistsjuksköterska och smärtsköterska

Karin Stjernquist

Socionom och certifierad coach

Marie Wendin

Konsult, föreläsare, utbildare och vårdlärare

Amira Akhavan

Leg. Demenssjuksköterska

George Rein

Handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning

Ann-Sofie Eriksson

Förskollärare, auktoriserad socionom och MINT Certifierad MI-tränare

Catharina Egnell

Leg Specialistsjuksköterska, vårdlärare, utbildare

Hanne Höylo Olsen

Beteendevetare & Familjebehandlare. Legitimerad instruktör

Johan Appel

Utbildare, föreläsare och handledare inom omsorgen.

Boel Heister Trygg

Utbildare

Sophie Steijer

Utbildare

Bi Dahlborg och Marie Sjöström

Utbildare

Elisabet Carlén Alfredson

Konsult, utbildare, föreläsare, handledare och förskolechefscoach.

Företagsutbildning

Friskvård och hälsa

Mirco Andreani

Lärare

Samuli Pärssinen

Lärare

Martin Brunn

Lärare

Kommun

Komvux

Mirco Andreani

Lärare

Samuli Pärssinen

Lärare

Martin Brunn

Lärare

Konferensföreläsare

Benjamin "Beppe" Singer

Programledare för några av barn-tv:s mest uppskattade vetenskapliga program

Taina Lehtonen

Fil.dr. leg psykolog och specialist i neuropsykologi

Markus Höglund

Tandläkare

Monica Lundqvist

Socionom och leg. Psykoterapeut.

Susanne Rolfner Suvanto

Fmag./leg. sjuksköterska och författare

Marianne Rundström

Journalist

kui logotyp

Maria Persdotter

Förbundsordförande i RBU

Full Rulle

CRIPTEORETIKER

kui logotyp

Karin Flycht

SAMORDNARE PÅ SOCIALSTYRELSEN

Martina Nelson

LEGITIMERAD PSYKOLOG

Kia Mundebo

PERSONALVETARE

Ola Linder

JURIST VID INDEPENDENT LIVING INSTITUTE

Iréne Nilsson Carlsson

FOLKHÄLSORÅD PÅ SOCIALSTYRELSEN

Wilhelmina Hoffman

ÖVERLÄKARE OCH GERIATRIKER

Jonas Bergström

ÖVERLÄKARE

Pia Tingström

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Märta Sund Levander

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Veronica Lundberg

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

Merita Fetahu Neziraj

SJUKSKÖTERSKA

kui logotyp

Maria Bühler

LEGITIMERAD PSYKOLOG OCH SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI/NEUROPSYKOLOGI

Somaya Ghanem

SOCIONOM PÅ BRIS

Sara Westberg

PROJEKTLEDARE PÅ GENERATION PEP

KUI

Utbildningscenter

Verksamhetsledning

Yrkeshögskola