×
 

Yrkesutbildningar inom vård och omsorg

För dig som vill få ett framtidsyrke, yrkesväxla eller bredda din kompetens!

Vill du börja arbeta inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS-verksamhet eller sjukvården? Då har vi utbildningarna för dig. Vi erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar (komvux) till Undersköterska eller Vårdbiträde där du kan börja arbeta direkt efter avslutade studier. Utbildningens längd varierar beroende på din hemkommun, studietakt och studieform - men generellt studerar du i maximalt 1.5 år.

Efter en yrkesutbildning inom vård och omsorg är dina chanser till jobb mycket goda. Att välja ett yrke i den här branschen ger spännande och lärorika möjligheter och behovet av utbildad personal är stor i hela Sverige. Yrkesutbildning på gymnasial nivå är den mest efterfrågade utbildningsbakgrunden när svenska företag ska rekrytera. Arbetslösheten är betydligt högre i Sverige för personer utan gymnasieexamen (enligt Svenskt näringsliv).

Hitta din utbildning!

Här kan du bläddra bland alla våra utbildningar inom vård och omsorg. Utbudet varierar beroende på din hemkommun, så kom ihåg att filtrera på din kommun för att se om de erbjuder vård och omsorg.

Att läsa en utbildning inom vård och omsorg

En yrkesutbildning inom vård och omsorg på komvux/vuxenutbildning innebär att du läser flera delkurser. Varje kurs innehåller även ett antal uppdrag som är inlämningsuppgifter som du gör och sedan skickar in till din lärare via vår webbaserade lärplattform. Utbildningarnas upplägg varierar beroende på din hemkommun. KUI har engagerade lärare med lång yrkeserfarenhet från vård och omsorg, som finns för dig och hjälper dig under hela studietiden.

Efter varje slutförd kurs får du ett betyg utfärdat av din lärare som du ser i lärplattformen. Betyget skickas till din hemkommun och för att du ska få ditt betyg så måste du vända dig till vuxenutbildningen i din hemkommun. När du har läst klart hela din yrkesutbildning får du även ett diplom av KUI som bevis på din kompetens.

Oavsett vilken studieform du väljer använder du vår lärplattform Omniway där du dygnet runt hittar dina kurserna, dina inlämningsuppgifter samt håller kontakt med dina lärare.

Validering inom Vård och omsorg

Validering inom Vård och omsorg vänder sig till dig som arbetat länge inom vård- och omsorgsverksamhet men saknar dokumentation (betyg) på vad du kan. Under tre veckor får du beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Vård-och omsorgsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid. Läs mer om validering »

Att få arbete efter utbildning inom vård och omsorg

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara stor under de närmaste åren. Den ökade efterfrågan beror bland annat på att antalet äldre har ökat, vilket har lett till ett växande vårdbehov. Det har dessutom under lång tid utbildats för få undersköterskor. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för undersköterskor, speciellt på vårdavdelningar och mottagningar.

Var kan jag arbeta som undersköterska?

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Läs mer om yrken »

Nationellt yrkespaket för undersköterska utbildning

Från och med 1 juli 2021 skedde stora förändringar i utbildningen efter beslut tagna av regeringen och skolverket. Syftet var att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen har föreslagit för arbete som undersköterska. Fördjupningskurserna (inriktningarna) försvinner för att säkerställa att alla får samma utbildning. Läs mer på Skolverket sida.

Rekommendation

91%

91% av våra elever kan rekommendera KUI som skola visar vår elevundersökning hösten 2022.

Nöjdhet

90%

90% av våra elever är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår elevundersökning hösten 2022.

Sysselsättning

95%

95% av våra elever är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning våren 2023.

Glad manlig sjuksköterska med armarna i kors
Manlig undersköterska tittar ned på gammal kvinna
Sjuksköterska med clipboard i handen
Person med npf