×
 

PT-licensiering

Information om PT-prov och licensiering

Du som har slutfört en yrkesutbildning inom Friskvård och hälsa hos KUI Stockholm har nu möjlighet att licensiera dig till Personlig tränare (PT). Kostnaden för PT-licensieringen är ca. 3 000 Sek.

För att erhålla licensen behöver du

  1. Anmäla dig
  2. Genomföra och bli godkänd i ett teoretiskt prov
  3. Genomföra och bli godkänd i ett praktiskt prov

Du genomför först det teoretiska provet på plats hos KUI Fridhemsplan. Några veckor senare genomföra du det praktiska provet på plats i en träningssal, förutsatt att du blivit godkänd i det teoretiska provet innan. Båda proven genomförs med lärare på utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach i Stockholm.

Vi erbjuder provtillfällen fördelade jämt under året. Varje teoretiskt provtillfälle följs av ett praktiskt prov. Det praktiska provet ska genomföras inom ett år från att det teoretiska provet genomfördes och blev godkänt. I annat fall behöver du genomföra det teoretiska provet på nytt.

Bokningen för det praktiska genomförs först efter du blivit godkänd i det teoretiska provet.

Kostnader

Teoretiskt- och praktiskt prov – kostnadsfritt

OBS! Det första teoretiska- och praktiska provet är kostnadsfritt. Om du behöver göra om något prov är kostnaden 500 kr/provtillfälle. Beloppet skall betalas in i samband med anmälan och när betalningen är registrerad får du en bekräftelse på att du är anmäld till provet.

Licensieringsavgift

När proven är genomförda och godkända tillkommer en licensieringsavgift på 3 000 kr.

Anmälan till prov

Krav för anmälan

Du behöver vara godkänd i samtliga kurser (800 poäng) och du ska ha läst utbildningen från 2018 eller senare. Läs mer om utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach.

Teoretiskt prov

Elever anmäler sig till det teoretiska provet via formuläret längst ned på sidan, senast 14 dagar innan provtillfälle.

Praktiskt prov

När du är godkänd kommer du att kunna boka in dig på det praktiska provet.

Extra stöd

Du måste ta med intyg som styrker ditt behov av extra stöd. Lämna tomt om du ej har behov av extra stöd.

Bindande anmälan

Din anmälan är bindande. Om du inte kommer till provtillfället räknas det som ett provtillfälle.

Anmälan PT-licensiering

Du behöver vara godkänd i samtliga kurser (800 poäng) och du ska ha läst utbildningen från 2018 eller senare. Din anmälan är bindande. När du är godkänd på det teoretiska provet kommer du att kunna boka in dig på det praktiska provet.

Teoretiskt prov

Är fältet ovan tomt, finns för tillfället inga kommande datum.

Det teoretiska provet genomförs på KUI Stockholm utbildningscenter, Fridhemsplan.

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss