×

 

PT-licensiering

Information om PT-prov och licensiering

Du som har slutfört en yrkesutbildning inom Friskvård och hälsa hos KUI Stockholm har nu möjlighet att licensiera dig till Personlig tränare (PT) inom EuropeActive, EQF Level 4 som är en internationellt giltig licensiering. Kostnaden för PT-licensieringen är 3 000 Sek.

För att erhålla licensen behöver du

  1. Anmäla dig
  2. Genomföra och bli godkänd i ett teoretiskt prov
  3. Genomföra och bli godkänd i ett praktiskt prov

Du genomför först det teoretiska provet på plats hos KUI Fridhemsplan. Några veckor senare genomföra du det praktiska provet på plats i en träningssal, förutsatt att du blivit godkänd i det teoretiska provet innan. Båda proven genomförs med lärare på utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach i Stockholm.

Vi erbjuder provtillfällen fördelade jämt under året. Varje teoretiskt provtillfälle följs av ett praktiskt prov. Det praktiska provet ska genomföras inom ett år från att det teoretiska provet genomfördes och blev godkänt. I annat fall behöver du genomföra det teoretiska provet på nytt.

Kostnader

Teoretiskt- och praktiskt prov – kostnadsfritt

OBS! Det första teoretiska- och praktiska provet är kostnadsfritt. Om du behöver göra om något prov är kostnaden 500 kr/provtillfälle. Beloppet skall betalas in i samband med anmälan och när betalningen är registrerad får du en bekräftelse på att du är anmäld till provet.

Licensieringsavgift

När proven är genomförda och godkända tillkommer en licensieringsavgift på 3 000 kr.

Medlemsregister

I samband med att du får ditt certifikat så registreras du också i EREPS – den europeiska databasen över yrkesverksamma inom motion- och träningsverksamheter. Om du vill vara kvar i medlemsregistret så tillkommer en avgift på 300 kr per år.

Anmälan till prov

Krav för anmälan

Du behöver vara godkänd i samtliga kurser (800 poäng) och du ska ha läst utbildningen från 2018 eller senare. Läs mer om utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach.

Teoretiskt och praktiskt prov

Du anmäler dig till 1 teoretiskt provtillfälle och till 1 praktiskt provtillfälle. Du börjar alltid med det teoretiska provet.

Extra stöd

Du måste ta med intyg som styrker ditt behov av extra stöd. Lämna tomt om du ej har behov av extra stöd.

Bindande anmälan

Din anmälan är bindande. Om du inte kommer till provtillfället räknas det som ett provtillfälle.

Anmälan PT-licensiering

Du behöver vara godkänd i samtliga kurser (800 poäng) och du ska ha läst utbildningen från 2018 eller senare. Din anmälan är bindande.

Jag har behov av extra stöd (teoretiska prov) i form av
Teoretiskt prov
Praktiskt prov

Kontakta oss