×
 

Om KUI vuxenutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet grundades år 1999 och redan från början har vi fokuserat på utveckling och kompetens inom några av samhällets viktigaste områden. Vår långa erfarenhet har gjort oss till specialister inom våra områden och vi har utvecklat en expertis som gör oss till Sveriges ledande utbildningsföretag.

Områden såsom vård och omsorg och barn och fritid har idag en stor efterfrågan på utbildad personal och dessa områden är just vad KUI erbjuder utbildningar inom, samt Friskvård och hälsa. Vården, förskolan, skolan och friskvårdsområdet behöver fler kvinnor och män som kommer från olika språkliga och kulturella bakgrunder och i alla åldrar. Vill du vara med och göra skillnad inom några av samhällets viktigaste områden?

Hos oss kan du välja mellan olika typer av studier. Är du en sådan som älskar att planera din egen tid och bestämma vart ditt eget klassrum är från dag till dig? Eller vill du ha mer vägledning och ett bestämt schema för dina studier? Oavsett har vi utbildningen för dig. Du kan välja mellan att studera på distans, i klassrum eller som lärling.

KUI arbetar på uppdrag av kommuner runt om i Sverige. Vi har i dagsläget avtal med över 50 kommuner som har beviljat hos att bedriva studier för kommunernas räkning. Du ansöker om en utbildning hos KUI via din hemkommun

När du blir antagen till en yrkesutbildning hos KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI har du stora möjligheter att påverka dina egna studier. Du får “studera på dina villkor” så att säga. Detta innebär att du, tillsammans med oss, hjälper till att sätta dina egna studiemål, din föredragna lärstil och du får även berätta om dina tidigare kompetenser som kan komma till hjälp i dina studier. Baserat på denna information använder vi oss av ett antal olika verktyg och rutiner som hjälper oss att förbättra studietiden för just dig!

Studietiden ska vara enkel och rolig

Att studera och utveckla sin kompetens inför framtiden ska vara enkelt och roligt! Vi på KUI har arbetat hårt för att göra studierna just det. När du studerar hos oss, antingen på distans eller i klassrum, använder du vår lärplattform Omniway. Där har du tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Från och med 1 juli går vi över till en ny digital kurslitteratur på det nya Vård- och omsorgsprogrammet som är integrerad i vår lärplattform Omniway och du kommer åt den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. Det är i Omniway du har kontakt med och får feedback från dina lärare.

88% av våra elever tycker att de får det stöd som de behöver av sina lärare!

Yrkeskompetenta lärare

Hos oss på KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och gedigen yrkeskompetens inom sitt utbildningsområde. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till att utvecklas.

88% av våra elever tycker att lärare bemöter dem positivt.

85% tycker att lärarna på KUI är engagerade och att de är intresserade och bryr sig om elevens studier.

80% av våra elever tycker att deras lärare väcker intresse och motiverar dem till att vilja lära sig.

88% tycker att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier

88% av våra elever trivs och känner sig trygga i sin utbildning.

Ofta auskulterar våra lärare för att studera yrkesutövning på en arbetsplats. De kan även auskultera på varandras lektioner för att utöka det kollegiala lärandet. Dessutom har vi intern kompetensutveckling i och med att våra lärare får möjlighet att delta på våra egna rikskonferenser och öppna utbildningar för inom våra utbildningsområden.

Nära samarbete med yrkeslivet

Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och är ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar som sker på arbetsmarknaden. Utbildning blir allt viktigare för att få jobb och våra elever är attraktiva på arbetsmarknaden. Väljer du en yrkesutbildning hos KUI ökar dina chanser till att få jobb efter avslutade studier.

90% av våra elever tycker att utbildningen bidrar till att de får nya kunskaper.

Som elev kan du under din studietid få göra studiebesök, fältstudier eller delta på en föreläsning med inbjudna externa föreläsare från branschen. Ibland genomförs även Arbetsmarknadsdagar/Jobbmässor på våra utbildningscenter där företag bjuds in för att presentera sina verksamheter och rekrytera nya medarbetare.

Validering

Du som redan har yrkeserfarenhet, men inga formella betyg, kan genomgå validering och prövning. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Certifierade via Vård- och omsorgscollege

KUI är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg lokalt. Detta innebär bland annat att vår undersköterskeutbildning certifierad och kvalitetssäkrad. Läs mer om VO-college ›› 

Vad du som elev får tillgång till

Vi vill att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av dina studier, därför erbjuder vi en rad olika hjälpmedel och verktyg som du kan ta hjälp av under din studietid.

Webbaserad lärplattform för alla

Alla våra elever får tillgång till vår webbaserade lärplattform. Här kan du kommunicera med dina lärare, lämna in uppgifter och hitta material som hör till kurserna. Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt, via en dator med internetuppkoppling.

Datorer

På våra utbildningscenter finns datorer som du kan använda på plats under din studietid.

Studieverkstad/Språkcafé

Studieverkstad finns för dig som behöver extra hjälp i studierna. Här får du handledning och stöd av en lärare. Du som elev är välkommen oavsett studieform. På vissa utbildningscenter anordnar vi språkcafé där du kan öva på svenska språket genom konversation med lärare och elever.

Metodrum för praktiska moment

Våra utbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på ditt utbildningscenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet. På våra utbildningscenter har vi metodrum och arbetsmaterial för praktiska övningar.

Studie- och yrkesvägledning

På Stockholm utbildningscenter finns studie- och yrkesvägledare på plats som du kan vända dig till för stöd och information kring dina studier.

Specialpedagog

På Stockholm utbildningscenter kan du vid behov av särskilt stöd få hjälp av en specialpedagog som erbjuder olika verktyg för att klara dina studier.

Inlästa läromedel

Du kan vid behov få tillgång till inläst kurslitteratur. Du kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var du vill!

SLI Play - digitalt utbildningsmaterial

Du kan få tillgång till SLI Play - en portal för digitalt utbildningsmaterial som består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och Nationalencyklopedin

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Vi hjälper dig att hitta en praktikplats. På Stockholm utbildningscenter finns en dedikerad APL-samordare som arbetar med att hitta och utvärdera APL-platser.