×
 

Bra att veta

Du studerar via Uppsalas utbildningscenter

Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet i Uppsala. Vårt utbildningscenter ligger på S:t Persgatan 22 centralt i Uppsala. Här möter du behöriga och engagerade lärare med både pedagogiskt kompetens och yrkeserfarenhet inom våra utbildningsområden.

Läs mer om Uppsalas utbildningscenter

Antagningsbesked

Logga in på din webbansökan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Har du blivit antagen skickar KUI Uppsala en kallelse tillsammans med ett informationsbrev innan studiestarten. I kallelsen får du datum och tid för upprop på skolan.

Vad händer om jag inte blir antagen?

Då får du inget besked. Logga in på din webbansökan och välj Min sida, gå vidare till Ansökan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Jag bor INTE i Uppsala

Om du INTE bor i Uppsala, men vill läsa kurser i här ska du göra en ansökan via Uppsala kommun. Du skriver sedan ut din ansökan och skickar den till din hemkommun som ska godkänna dina sökta kurser/utbildningar.

När din hemkommun har godkänt din ansökan och skickat den till oss, handlägger vi den innan ditt slutgiltiga antagningsbesked skickas till dig.

Läs mer om ansökan via en annan kommun »

Jag bor i Uppsala

Som folkbokförd i Uppsala kommun kan du ansöka till våra utbildningar och kurser. Du gör ansökan via Uppsala kommuns vuxenutbildning och det är de som bestämmer om du blir antagen eller ej.

Frågor och svar om komvux »

Klassrumsstudier

Du läser på heltid under ca 60 veckor. Du får lära dig att utföra vård- och omsorgsarbete, medicinska ord, medicinteknisk utrustning, planera, dokumentera, utvärdera samt bemöta och kommunicera. Du har schemalagda lärarledda lektioner på plats 2,5 dagar/vecka. Övrig tid studerar du via vår webbaserade lärplattform. Under utbildningen tränar du praktiskt på puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR. Studieverkstad erbjuds för dig som behöver extra hjälp i studierna.

Flexibla studier

Du har individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på vårt utbildningscenter i Uppsala. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan:

  • Lärarledd undervisning/handledning i klassrum.
  • Egna studier samt öppen studieverkstad för extra stöd av lärare.
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform.

APL/Praktik ingår i alla utbildningar

APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik med ett annat ord, ingår i våra yrkesutbildningar. Under praktiken får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken. Lär mer om APL »