×
 

Bra att veta

Du studerar via Helsingborgs utbildningscenter

Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet i Helsingborg. Vårt utbildningscenter ligger på Södergatan 78 i Helsingborg. Här möter du behöriga och engagerade lärare med både pedagogiskt kompetens och yrkeserfarenhet inom våra utbildningsområden.

Läs mer om Helsingborgs utbildningscenter

Antagningsbesked

Logga in på din webbansökan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Har du blivit antagen skickar KUI Helsingborg en kallelse tillsammans med ett informationsbrev innan studiestarten. I kallelsen får du datum och tid för upprop på skolan.

Vad händer om jag inte blir antagen?

Då får du inget besked. Logga in på din webbansökan och välj Min sida, gå vidare till Ansökan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Klassrumsstudier

Du läser på heltid under ca 60 veckor. Du får lära dig att utföra vård- och omsorgsarbete, medicinska ord, medicinteknisk utrustning, planera, dokumentera, utvärdera samt bemöta och kommunicera. Du har schemalagda lärarledda lektioner på plats 3 dagar/vecka. Övrig tid studerar du via vår webbaserade lärplattform. Under utbildningen tränar du praktiskt på puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR. Studieverkstad erbjuds för dig som behöver extra hjälp i studierna.

 

APL/Praktik ingår i alla utbildningar

APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik med ett annat ord, ingår i våra yrkesutbildningar. Under praktiken får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken. Lär mer om APL »