×
 

Solskenshistorian om Shaha

Shaha kom till Sverige i april 2018 med sina sju barn och sin man. I april 2020 började hon en yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI på KUI. Idag arbetar Shaha 50% och studerar 50%. Shaha rekommenderar andra elever att söka sig till KUI då hon tycker att undervisningssättet anpassas till varje enskild elev.

Shaha kom till Sverige i april 2018 med sina sju barn och sin man. I oktober 2018 började hon läsa SFI A på Komvux i Falun, därefter har hon läst SFI på många olika skolor.

När hon började yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI på KUI – KompetensUtvecklingsInstitutet – i april 2020 hade hon börjat SFI B.

Då vi under året har haft en pågående pandemi har vi inte kunnat ha undervisning på heltid utan en hel del ansvar har lagts över på eleverna. Resultatet av detta har dock varit att eleverna har lärt sig ta ansvar, meddela frånvaro, ta kontakt med lärare och självständigt lösa problem och komma med förslag på lösningar. Shaha har under den här besvärliga tiden hittat strategier för att utveckla språket och hon klarade SFI B inom ett par månader. Hon läser nu SFI C.

Under utbildningstiden fick Shaha en praktikplats på Inspira i Falun.

Praktiken var fyra veckor och Shaha fick en bra handledare som hjälpte henne och gav henne den informationen som behövdes för att göra en bra praktik. Efter praktikperioden fick Shaha en deltidsanställning om 50%. Vissa dagar blir det längre pass om någon kollega till exempel är sjuk.

Idag arbetar Shaha 50 % och studerar 50 %. På KUI har vi löst Shahas situation med ett individuellt schema med uppgifter kopplade till arbetsplatsen för att hjälpa Shaha framåt i sin språkutveckling.

Shaha vill gärna rekommendera andra elever att söka sig till KUI då hon tycker att undervisningssättet anpassas till varje enskild elev och vår yrkeslärare Semra försöker utifrån elevens önskemål om framtida yrke hitta en praktik som ska korta elevens utbildningsväg eller korta vägen till arbete.

Vi önskar Shaha lycka till med studier och arbete!

/Linnea – SFI lärare
Semra – Yrkeslärare