×
 

Praktiken ledde till arbete på förskolan

Sylwia Gulczynska hade aldrig haft en tanke på att arbete med barn. I hennes hemland Polen hade hon utbildat sig inom ekonomi. Men efter sin mammaledighet vill hon ha ett flexibelt arbete och började vikariera på en förskola. Det ledde till att hon började studera till Barnskötare. I dag arbetar hon som barnskötare och är glad att hon halkade in på den banan. Praktikplatsen ledde till arbete på förskola.

– Det är fantastiskt att vara med barnen, mitt arbete ger mig så mycket glädje.

Att hon skulle utbilda sig till barnskötare var egentligen hennes kollegors idé på förskolan hon vikarierade på. De tyckte att hon var så bra med barn och att hon borde utbilda sig inom yrket.  I Sverige hade Sylwia arbetat mest inom restaurangbranschen. Den största skillnaden är ansvaret.

– Jag har ett stort ansvar för barnens lärande och säkerhet men jag tycker om det ansvaret. Jag blir stolt när jag ser att barnen lär sig något.

Fick arbete via sin praktikplats

Sylwia arbetar nu på förskolan Vetenskaparna på Södermalm. Jobbet fick hon efter att hon hade gjort sin praktik där under utbildningen. Förskolan är fokuserad på experiment inom fysik, kemi, biologi. Även matte har en gång i veckan där det kan handla om att titta på likheter, olikheter sorteringar och väga och mäta. Det är en liten förskola med ca 30 barn och 7 i personalen. Hon trivs med det för de hinner ha mycket fokus på barnen och mycket tid att leka och observera och vara med barnen och det är mindre ljud än på en större förskola.

Jag är en skapande människa

Sylwia drömde som barn om att arbeta med att restaurera gamla möbler. Men barnskötaryrket har vissa likheter, i båda yrkena får man skapa och Sylwia ser sig själv som en skapande människa. Nu får hon vara kreativ med barnen i ateljén och hon ansvarar även för att skapa miljön inne på förskolan och ser till att den är stimulerande för barnen. Det kan handla om dekorationer, bilder och figurer som sitter på väggarna och i taket. Att skapa en levande miljö. Barnen frågar och är nyfikna och lär sig av miljön de är i.

– Vi kommunicerar inte bara med ord med barnen utan även genom bilder.

I arbetet som barnskötare planerar, analyserar, genomför och utvärderar hon och hennes kollegor aktiviteter. Utifrån läroplanen ser de till att syfte och mål finns med i varje aktivitet. Personalen ser vilka behov barnen har när de leker med dem och observerar dem och utifrån det planerar de även aktiviteter.

Sylwia är glad att hon tog steget att studera till barnskötare. Hon märkte när hon vikarierade att hon behövde lära sig mer teoretiskt om barns lärande och utveckling. Av förskolechefen på sitt vikariat fick hon tips om KompetensUtvecklingsInstitutet. I början tyckte hon det var lite svårt att hänga med i utbildningen p.g.a. språket. Men hon tog saken i egna händer och läste många böcker på svenska och pratade svenska med hennes kurskamrater. Och lärarna hade ett stort tålamod tycker hon.

– Alla lärare var fantastiska. De var alla en bra förebild hur en pedagog ska vara.

Hon vet att hon har hittat rätt yrkesmässigt.

–  I framtiden kanske jag utbildar mig till förskollärare då jag tycker att barns lärande är otroligt spännande. Men en viktig sak har jag lärt mig på mitt arbete. Vi lär inte bara barnen, barnen lär oss också.